آموزشگاه زبان و سلپیپ بلوار فردوس

 

دوره فشرده سلپیپ در سنتر آزمونهای بین المللی زبان دکتر آرین کریمی

 

با اساتید برتر سلپیپ ایران ( معرفی بهترین استاد سلپیپ تهران )

 

THE BEST CELPIP TEACHERS IN IRAN


CELPIP general LS

 

سلپیپ (CELPIP) چیست؟

 

 

برنامه شاخص مهارت زبان انگلیسی در کانادا (Canadian English Language Proficiency Index Program ) ،(CELPIP) یک آزمون عمومی مهارت زبان انگلیسی است.

 

آزمون CELPIPبه داوطلبان آزمون اجازه می دهد توانایی خود را برای عملکرد در زبان انگلیسی نشان دهند. این آزمون توانایی های انگلیسی آزمون دهنده را به وضوح و دقیق ، در شرایط مختلف روزمره ، مانند برقراری ارتباط با همکاران و مقامات برتر در محل کار ، تعامل با دوستان ، درک اخبار جدید و تفسیر و پاسخ به مطالب نوشته شدهارزیابی می کند.

 

چرا CELPIC را انتخاب می کنید؟

 

آزمونهای CELPIPآزمونهای اصلی انگلیسی عمومی در زمینه مهاجرت و تعیین تخصص در کانادا هستند.

 

دلایل انتخاب CELPIP :

 

·        آزمون های کامپیوتری CELPIP

 

·        تک لهجه ای بودن به زبان امریکایی شمالی در آزمون CELPIP

 

·        نتایج سریع آزمون CELPIP

 

·        منابع در دسترس آزمون CELPIP

 

دو نوع آزمون سلپیپ وجود دارد ، که می توانید یکی از آن دو را انتخاب کنید. این دو CELPIP TESTعبارتند ازCELPIP  جنرال و CELPIP  جنرال LS. از انتخاب درست نسخه آزمون خود اطمینان حاصل کنید.

 

 

تفاوت بین CELPIP  جنرال و CELPIP  جنرال LS

 

آزمون  CELPIP – General

 

در سلپیپ جنرال هر 4 مهارت شنیدار، درک مطلب، نگارش و گفتار مورد ارزیابی قرار می گیرد و برای برنامه های اخذ اقامت دائم  در کانادا و تخصص شغلی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جلسه آزمون 3 ساعته:  تقریباً 3 ساعت طول می کشد تا انجام شود و می تواند در یک جلسه و به جدای از جلسه سخنرانی انجام شود.

 

IRCC برای وضعیت روابط عمومی تصویب شده است.

 

CELPIP - جنرال آزمون تأیید شده IRCC برای برنامه های اقامت دائم است.

 

آزمون CELPIP - Genera LS

 

آزمونCELPIP جنرال LSدانش انگلیسی متقاضیان را در مهارت های شنیدن و صحبت کردن ارزیابی می کند و مخصوص متقاضیانی که برای اخذ شهروندی کاندا اقدام می کنند. این آزمون تنها در کانادا برگزار می شود.

 

جلسه آزمون 1 ساعته : تقریباً 1 ساعت طول می کشد و در یک جلسه و به جدای از جلسه سخنرانی انجام می شود.

 

IRCC برای وضعیت تابعیت تصویب شده است.

 

آزمون CELPIP - LS آزمون تایید شده IRCC برای برنامه های شهروندی کانادا است.

 

ساختار آزمون سلپیپ

 

CELPIC  جنرال: یک جلسه آزمون 3 ساعته

 

Price

$280

Listening

شنیدن متون و پاسخ به سوالات

55-47 دقیقه

Speaking

 پاسخ شفاهی به سوالات نمایشگر

20-15 دقیقه

Writing

 نوشتن پاسخ سوالات

53-60 دقیقه

Reading

خواندن متون و پاسخ به سوالات

55-60 دقیقه

 

 

CELPIP  جنرال LS :یک جلسه آزمون 1 ساعته

 

Price

$195

Listening

 شنیدن متون و پاسخ به سوالات

47-55 دقیقه

Speaking

پاسخ شفاهی به سوالات نمایشگر      

15-20 دقیقه

منتشرشده در سل پیپ چیست؟

دوره آمادگی آزمون سلپیپ با دکتر آرین کریمی کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی سلپیپ

 

 

What is Celpip- general Exam ?

 آزمون جامع سلپیپ(Celpip) چیست ؟

The CELPIP-General Test is a complete English language testing program that assesses general levels of functional competency. The test is completely computer-delivered and consists of following components:

 • Listening
 • Reading
 • Writing
 • Speaking

 

 • آزمون جامع سلپیپ(Celpip):

 

آزمون جامع سلپیپ(Celpip) یک برنامه جامع آزمون زبان انگلیسی می باشد که سطح بلد بودن زبان را ارزیابی می کند. آزمون به صورت کامپیوتری برگزار می شود و شامل بخش های زیر میباشد: لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ

 

The Canadian Test

 

The CELPIP-General Test uses the English variety spoken in Canada. Individuals wishing to immigrate to and adapt to life in Canada relate more to understanding and using Canadian English than other varieties of English used in other comparable testing systems. 

 

آزمون IELTS کانادایی:

 •   آزمون جامع سلپیپ(Celpip) از حالت های متفاوت بیان شده در کانادا استفاده می کند. افراد خواهان مهاجرت و زندگی در کانادا هستند که بیشتر به بلد بودن زبان انگلیسی کانادایی مرتبط است تا زبانهای مختلف انگلیسی که در سیستم های مختلف آزمونهای دیگر استفاده می شود

 

 • Benefits of the Computer-Delivered CELPIP-General Test

 

 

مزایای برگزاری کامپیوتری آزمون جامع سلپیپ(Celpip):

 

1. Allows test takers to complete all components of the test in just one three-hour sitting. The Speaking component requires no additional appointments with an examiner.This allows test takers to demonstrate their English proficiency without the confounding effects associated with human interaction as used in other testing systems.

 

1: به داوطلبان اجازه پاسخگویی به تمامی بخش ها ( ریدینگ و...) را در مدت 3 ساعت می دهد. در بخش اسپیکینگ نیاز به تعیین زمان دیگری با ممتخن آزمون سلپیپ برای اینترویو نیست. این کار به داوطلبان این امکان را می دهد که سطح توانایی خود را در انگلیسی بدون مشکلاتی مانند دستپاچگی و اضطراب ناشی از مصاحبه رو در رو که در آزمون های دیگر وجود دارند به نمایش بگذارد.

 

 

 2. Completing the test with a keyboard and mouse rather than paper and pen can provide a considerable advantage to the test taker, especially in the Writing component.

 

2: آزمون دادن با کیبورد و موس به جای کاغذ و خودکار مخصوصا در بخش رایتینگ مزایای قابل توجهی برای داوطلب را به همراه دارد.

 

  3. The use of a headset for the Listening component allows test takers to adjust the volume to suit their own needs.

 

3: استفاده ازهدفون در (بخش) لیسنینگ به داوطلب این امکان را می دهد که داوطلب میزان صدا را با شرایط خویش تطبیق دهد (کم یا زیاد کردن صدا بسته به تمایل داوطلب امکان پذیر است).

  

 

 4.The Writing component includes an automatic “word count” function

 

4: رایتینگ شامل یک  واژه شماراتوماتیک می باشد.

 

 5Each component of the test includes a timer, which allows test candidates to keep track of their own time.

 

5: هر بخش از آزمون دارای زمانبندی مشخصی است که به داوطلب این امکان را می دهد که زمان خود را مدیریت کند ( زمان را از دست ندهد).

 

Who uses CELPIP-General Test Results?

 

The CELPIP-General Test is designated by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) as proof of English language proficiency for those applying for permanent resident status in Canada under the following immigration streams:

 

Federal Skilled Worker Program (FSWP),

Federal Skilled Trades Program (FSTP),

Canadian Experience Class (CEC),

Start-up Visa Program, and

various Provincial Nominee Programs.

 

چه کسانی در آزمون سلپیپ(Celpip) شرکت می کنند؟

 

آزمون جامع سلپیپ (Celpip) برای مهاجرین، پناهندگان و شهروندان کانادایی طراحی شده است که به عنوان مدرک معتبر زبان انگلیسی برای آن دسته از متقاضیانی که خواهان اقامت دائم در کانادا میباشد. شرایط مهاجرت به کانادا تحت شرایط زیر است:

 

برنامه نیروی متخصص فدرال (FSWP)

برنامه نیروی فنی و حرفه ایی کانادا (FSTP)  

برنامه تجربه کانادایی (CEC) و برنامه تعیین شده استانهای مختلف

 

  

 Test Format and Scoring

 

The CELPIP-General Test is completely computer-delivered and is taken at one of our designated test centers.

To complete this test, test takers must know how to use a computer mouse and standard keyboard.

 

شیوه آزمون و نمره دادن:

 

آزمون جامع سلپیپ(Celpip) به صورت کامپیوتری بوده و آزمون در یکی از مکان های بخصوص ما برگزار و گرفته می شود.. برای پاسخگویی به سوالات آزمون (انجام دادن آن) داوطلبان باید نحوه کار با موس و کیبورد را بدانند.

 

Format

 

The CELPIP-General Test has four test components: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The parts of each test component and the timing are shown below.

 

فرم و شکل آزمون:

 

آزمون جامع سلپیپ(Celpip) شامل چهار بخش لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ می باشد. زمان هر بخش از آزمون در پایین ذکر شده است.

 

Total test time allotted is 180 minutes or 3 hours.

 

کل زمان آزمون 3 ساعت یا به عبارتی180 دقیقه است.

 

Unscored Items:

 

The Listening and Reading Tests contains unscored items used for test development. These unscored items can be found anywhere within each test and will have the same format as one of the other parts of the test. You will not know which part of the test contains the unscored items, so apply your best effort to all parts of the test.

 

سوالات بدون نمره در آزمون سلپیپ :

 

آزمون لیسنینگ و اسپیکینگ جزو سوالات بدون نمره است که باعث ترقی  آن می شود. این نوع از سوالات ممکن است در هر جایی از تست دیده شود و فرمتی یکسان همانند سایر بخشهای آن دارد. شما نمیدانید که کدام سوال بدون نمره است پس تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به همه سوالات به کار گیرید.

 

Note:

 

Test takers will be required to read answer choices in the Listening Test and the questions in the Speaking Test. To get an idea of what the test is like, we recommend purchasing study materials or reviewing our free online sample test.

 

توضیحات:

 

داوطلبان باید گزینه های قسمت لیسنینگ و سوالات اسپیکینگ را بخوانند تا دید کلی نسبت به چگونگی آزمون بدست آورند. ما خرید منابع آزمون یا بازدید از نمونه های آنلاین آزمون که در سایت موجود است را پیشنهاد می کنیم.

 

 

Celpip ScoringEach component of the test (Listening, Reading, Writing and Speaking) will be given a CELPIP Level. Below is a chart of each CELPIP-General level and its corresponding description. Since the CELPIP-General Test scores have been calibrated against the Canadian Language Benchmarks (CLB) levels, we have included the CLB level equivalencies for your information.

 

شیوه نمره دهی در آزمون سلپیپ :

 

به هر بخش از آزمون سلپیپ (Celpip) ( شنیداری ، خواندن و درک مطلب ، مقاله نویسی و مصاحبه ) نمره ای جداگانه اختصاص داده خواهد شد. در پایین نمودار سطوح آزمون جامع سلپیپ (Celpip) قرار دارد که توضیحات آن موجود است. از آنجایی که نمرات آزمون جامع سلپیپ (Celpip) با سطوح سی. ال. بی(CLB) تنظیم شده است، ما سطوح معادل سی. ال.بی (CLB) را در تقابل برای شما قرار داده ایم.

 

 

CELPIP LEVEL

CELPIP DESCRIPTOR

 

CLB LEVEL

12 Advanced proficiency in workplace and community contexts 12
11 Advanced proficiency in workplace and community contexts 11
10 Highly effective proficiency in workplace and community contexts 10
9 Effective proficiency in workplace and community contexts 9
8 Good proficiency in workplace and community contexts 8
7 Adequate proficiency in workplace and community contexts 7
6 Developing proficiency in workplace and community contexts 6
5 Acquiring proficiency in workplace and community contexts 5
4 Adequate proficiency for daily life activities 4
3 Some proficiency in limited contexts 3
M Minimal proficiency or insufficient information to assess 0, 1, 2
NA Not Administered: test taker did not receive this test component /

 

 

 ترجمه شده به قلم و همت جناب آقای محمد حسین اسدی ( از دانشجویان مترجمی دکتر آرین کریمی )

منتشرشده در سل پیپ چیست؟

تماس ( تا 12 شب )

 44025000

 

 09335098418

 

با فیس تایم دکتر آرین کریمی استاد آیلتس تماس بگیرید

 

 

  ایران - تهران - بلوار فردوس شرق - روبروی گلستان شمالی - پلاک 244

 

 • اینستاگرام دکتر آرین کریمی
 • whatsapp
 • telegram

درباره استاد آرین ( دکتر آرین کریمی )

 

دکتر آرین کریمی با شهرت استاد آرین دارای مدرک بین المللی تدریس آیلتس از انگلستان ( IELTS Teaching Certificate ) و مدرک بین المللی تدریس زبان انگلیسی از انگلستان ( TESOL ) و با سالها تجربه در برگزاری دوره های موفق آمادگی آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی نظیر آیلتس تافل جی آر ای و ... با ارائه جزوه منحصر بفرد خود و برنامه ریزی دقیق مطالعاتی و برگزاری جلسات رفع اشکال و تست زنی تاکنون دانشجویان بسیاری را تربیت و به خارج از کشور جهت اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر خارج از کشور و مهاجرت به کشورهایی نظیر آمریکا ،استرالیا ، انگلستان ، هند ، کانادا ، نیوزلند ، دبی ، آلمان ، ایتالیا ، سوئد ، قبرس ، مالزی ، ترکیه ، امارات متحده عربی ، هلند ، تایلند ، چین ، ژاپن ، کره جنوبی و دیگر کشورهای اروپایی و آماده نموده است . و همچنین با برگزاری دوره های تربیت مدرس آیلتس تاکنون اساتید زیادی را تعلیم و به آموزشگاهای معتبر زبان معرفی نموده است مقالات آموزش آیلتس و تافل دکتر کریمی...

 

خبرنامه سایت دکتر آرین کریمی

دریافت رایگان جدیدترین منابع آیلتس ، تافل و جی آر ای آخرین اخبار کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور.

عضویت
 • Dr.Arian karimi facebook
 • اتصال به oovoo
 • اتصال به اسکایپ

 
 

آفر ویژه امروز شما ؟ ( فقط برای دانشجویان مصمم )

سوال دارید ؟ مشاوره رایگان در واتساپ

  خانم میزبانی ( من آنلاین هستم )

whatsapp IELTS Counsellor

 

 خانم سام ( من آنلاین هستم )

 whatsapp IELTS Counsellor