دانلود رایگان ویدئو های آموزشی اخبار انگلیسی با زیر نویس فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان ویدئو های آموزشی اخبار انگلیسی با زیر نویس فارسی و انگلیسی

در این مجموعه ویدئوهای آموزش زبان انگلیسی از طریق اخبار را با دو زیر نویس انگلیسی و فارسی بصورت رایگان دانلود نمایید