جدیدترین تغییرات و اخبار آیلتس

تغییرات آیلتس در سال 2024

فرمت آزمون آیلتس برای سال 2024 چیست؟ اگر قبلاً فرمت آزمون آیلتس 2022 را گذرانده اید، خبر خوب این است که هیچ تغییر عمده ای در فرمت آزمون آیلتس 2024 وجود ندارد.  با این حال، برخی از دانش آموزان گزارش کرده اند که فرمت امتحان در ابتدای سال 2024 کمی از فرمت کتاب کمبریج انحراف داشته است. شورای بریتانیا، IDP IELTS و انتشارات و ارزیابی دانشگاه کمبریج مشترکاً مالک آیلتس هستند و هیچ بخش سخنرانی جدیدی اضافه نکرده اند. آزمون آیلتس مانند گذشته بر اساس چهار مؤلفه ریدینگ، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن انجام می شود. نمرات کسب شده در آزمون آیلتس بر اساس یک مقیاس 9 باندی محاسبه می شود که هر باند مربوط به صلاحیت و سطح مشخصی در زبان انگلیسی است. مدت زمان کل آزمون آیلتس 2 ساعت و 45 دقیقه باقی می ماند.