دوره های آموزشی گوناگون

گروه آموزشی دکترکریمی

 

آموزش با کیفیت ماموریت و هدف اصلی ماست

 

( دست به دست هم دهیم ایران کنیم آباد - ایران پایدار باد )

 

هدف ما فقط و فقط ایجاد زیربنایی برای آموزش صحیح و با کیفیت در کشور است بدین منظور کلاسهای آموزشی متفرقه نظیر کلاس شطرنج کامپیوتر طراحی سایت و ... عضو گروه آموزشی دکتر کریمی در این مرکز با معرفی اساتید برتر تهران برگزار میشود.