دوره آیلتس دکتر کریمی : دوره تکنیکهای آیلتس فشرده در 5 هفته  دوره آیلتس نیمه خصوصی ارزان

دوره آیلتس دکتر کریمی : دوره تکنیکهای آیلتس فشرده در 5 هفته دوره آیلتس نیمه خصوصی ارزان

ثبت نام فوری دوره آیلتس در 5 هفته با دکتر آرین کریمی

 

 

نیمه خصوصی 8 - 6 نفره ارزان

 

با همان کیفیت کلاسهای خصوصی آیلتس دکتر آرین کریمی

 

 به محض تکمیل ظرفیت  این دوره آیلتس شروع خواهد شد

 

                                       حداکثر زمان انتظار برای شروع دوره 20 روز

 

(در زمان انتظار برای شروع دوره آیلتس به شما برنامه مطالعاتی دقیق جهت آمادگی بیشتر در این کلاس آیلتس داده خواهد شد )