دوره مقاله نویسی و  ISI نویسی استاد آرین ویژه محققین و دانشجویان زبان انگلیسی

دوره مقاله نویسی و ISI نویسی استاد آرین ویژه محققین و دانشجویان زبان انگلیسی

دوره مقاله نویسی و  نوشتن مقالات آی اس آی ( ISI ) استاد آرین : ویژه محققین و دانشجویان زبان انگلیسی در مقاطع کارشناسی ( B.A IN ENGLISH ) کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ( M.A IN  ENGLISH ) و دکترای زبان در گرایش آموزش زبان انگلیسی ( P.H.D IN ENGLISH )  میباشد که نیاز به طراحی سیستم آموزش زبان ( CURRICULUM ) اعم از طرح درس ( LESSON PLAN ) و متریال آموزشی ( TEXT BOOKS ) دارند.