دانلود رایگان مجموعه کتاب های انگلیسی هدوی ( Headway)

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دانلود فایل PDF و فایل صوتی مجموعه کتاب های Headway

 

Download PDF file and audio file

 

of Headway book collection

 

American Headway 3rd0

 

 

مجموعه کتاب های Headway در شش سطح آموزشی Beginner ، Elementary ، Pr - intermediate ، Intermediate ، Upper intermediate ، Advance  به چاپ رسیده است، این مجموعه کامل و با ارزش بوسیله انتشارات آکسفورد از سطح مبتدی تا پیشرفته ارائه شده است، و برای هر سطح کتاب کار، کتاب دانش آموز و کتاب معلم در نظر گرفته شده است. این مجموعه کتاب آموزشی دارای فایل پی دی اف، فایل صوتی و فایل ویدئو یی می باشند. این سری از کتاب های Headway  امروزه در بیشتر موسسات زبان ایران به عنوان یک منبع تدریس می شود. کتاب های آموزشی هدوی تمام مهارت های انگلیسی از جمله اسپیکینگ، رایتینگ،لیسینینگ،ریدینگ را به صورت هدفمند پوشش می دهند.

 

 پسفورد فایل ها: www.irlanguage.com

 

 

 کتاب Headway Beginner

 

headway beginner

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب کار Headway beginner

 

 mp3 icon 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب دانش آموز Headway beginner

 

 mp3 icon 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب کار Headway beginner

 

pdf icon

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب معلم Headway beginner

 

pdf icon

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب دانش آموز Headway beginner

 

pdf icon

 

 Headway beginner  دانلود رایگان ویدئو آموزشی کتاب  

 

video icon 

 

 

 

 کتاب Headway Elementary

 

Headway Elementary 5th 104903

 

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب کار Headway Elementary

 

 mp3 icon 

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب دانش آموز Headway Elementary

 

 mp3 icon 

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب کار Headway Elementary

 

pdf icon

 

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب معلم Headway Elementary

 

pdf icon

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب دانش آموز Headway Elementary

 

pdf icon

 

 

 Headway Elementary  دانلود رایگان ویدئو آموزشی کتاب  

 

 

video icon 

 

 

 

کتاب Headway  Pre-Intermediate 

 

headway pre intermediate

 

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب کار Headway Pre-Intermediate

 

 mp3 icon 

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب دانش آموز Headway Pre-Intermediate

 

 mp3 icon 

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب کار Headway Pre-Intermediate

 

pdf icon

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب معلم Headway Pre-Intermediate

 

pdf icon

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب دانش آموز Headway Pre-Intermediate

 

pdf icon

 

 

 Headway Pre-Intermediate  دانلود رایگان ویدئو آموزشی کتاب  

  

 

video icon 

 

 

 

 کتاب Headway Intermediate

 

headway intermediate01

 

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب کار Headway Intermediate

 

 

 mp3 icon

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب دانش آموز Headway Intermediate

 

 mp3 icon 

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب کار Headway Intermediate

 

pdf icon

 

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب معلم Headway Intermediate

 

 

pdf icon

 

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب دانش آموز Headway Intermediate

 

 

pdf icon

 

 

 Headway Intermediate  دانلود رایگان ویدئو آموزشی کتاب  

 

 

video icon 

 

 

 

کتاب Headway uper-intermediate

 

headway uper intermediate

 

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب کار Headway uper- Intermediate

 

 mp3 icon

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب دانش آموز Headway uper- Intermediate

 

 mp3 icon 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب کار Headway  uper-Intermediate

 

pdf icon

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب معلم Headway  uper-Intermediate

 

pdf icon

 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب دانش آموز Headway  uper-Intermediate

 

pdf icon

 

 

 Headway  uper-Intermediate  دانلود رایگان ویدئو آموزشی کتاب  

 

video icon 

 

 

 

 کتاب Headway Advance

 

headway advance

 

 

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب کار Headway Advance

 

 mp3 icon

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی  کتاب دانش آموز Headway Advance

 

 mp3 icon 

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب کار Headway  Advance

 

pdf icon

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب معلم Headway Advance

 

pdf icon

 

 دانلود رایگان پی دی اف کتاب دانش آموز Headway  Advance

 

pdf icon

 

 Headway  Advance  دانلود رایگان ویدئو آموزشی کتاب  

 

 

video icon 

 

 

لطفا جهت خرید نسخه چاپی کتاب های Headway در واتساپ پیام دهید یا با تلفن زیر تماس بگیرید.

 

56 260 440 

 

 

whatsapp IELTS Counsellor