دوره فشرده مکالمات تجاری استاد آرین ویژه تجار و بازرگانان

دوره فشرده مکالمات تجاری استاد آرین ویژه تجار و بازرگانان

دوره فشرده مکالمات تجاری استاد آرین ویژه تجار و بازرگانان : از آنجا که پس از شکست شدن تحریم ها آینده ای روشن در پیش روی تجارت و مراودات بین کشور عزیزمان ایران و دیگر کشورهای دنیا میباشد و نیاز به مکاتبات به زبان انگلیسی و مکالمات و مذاکرات تجاری و بازرگانی با شرکتهای خارجی کاملا محسوس میباشد استاد آرین دوره های فشرده مکالمات و مکاتبات تجاری و بازرگانی را برای ایرانیان عزیز برگزار میکند و در کوتاه ترین زمان ممکن امکان رسیدن به سطح خوبی از مکالمه مورد نیاز در محاورات بازرگانی ( Business English ) و مکاتبات بازرگانی ( Commercial Correspondence ) فراهم میسازد.