دوره بیزنس انگلیس ( BUSINESS ENGLISH ) و تقویت مکالمه استاد آرین ویژه مدیران با وقت کم

دوره بیزنس انگلیس ( BUSINESS ENGLISH ) و تقویت مکالمه استاد آرین ویژه مدیران با وقت کم

دوره بیزنس انگلیس ( BUSINESS ENGLISH ) و تقویت مکالمه استاد آرین ویژه مدیران با فرصت محدود : مناسب مدیران و تجار ( BUSINESS MEN ) و کلیه کسانی که نیاز به تقویت مکالمه برای کار در شرکتهای خارجی در داخل ایران یا در خارج از کشور را دارند میباشد چرا که پس از برداشته شدن تحریم ها علیه ایران باب مذاکرات و تعامل و تجارت با کشورهای انگلیسی زبان و بطور کلی دنیا باز خواهد شد و شرکتهای خارجی همچون گذشته به ایران خواهند آمد و نیاز به کارمندانی مسلط به زبان انگلیسی ( FLUENT IN ENGLISH  )  دارند و از این پس شما آگهی های استخدام با این مضامین را بسیار خواهید دید که این مهم میسر نخواهد بود مگر با شرکت در کلاسهایی که در کوتاه مدت دانش زبان شما را بصورت شگفت انگیزی افزایش دهد و البته شما را با لهجه نیتیو ( NATIVE ) آشنا سازد و از ابتدا با لهجه ( ACCENT ) صحیح انگلیسی را فرا بگیرید.